Giriş

Sourcemod eklentisinin standart kullanılan yapısını anlatır.

Bir sourcemod eklentisi oluşturabilmeniz için aşağıdaki iskelet yapıyı kullanmanız gerekmektedir. İskelet yapısı eklentinizin temelidir.

İskelet Yapı
İskelet Yapı
#include <sourcemod>
#include <sdktools>
#include <sdkhooks>
#pragma newdecls required
public Plugin myinfo =
{
name = "Eklenti Adı",
author = "Eklenti Yazar Adı",
description = "Eklenti Açıklaması",
version = "v1.0.0",
url = "https://www.botbenson.com"
};
public void OnPluginStart()
{
}

Bu iskelet yapı içerisinde aşağıdaki durumları gerçekleştirir.

  • Eklentinize 3 adet kütüphane ekler.

  • Eklentinizin yeni söz dizimi ile derlenmesi gerektiğini söyler.

  • Eklentiniz hakkında bazı bilgileri barındırır.

  • Eklentizin aktif edildiğinde çalışacak olan bir kancayı barındırır.