IsClientConnected

Oyuncunun oyuna bağlı olup/olmadığını kontrol etmenizi sağlar.
Kullanım
Orijinal Kod
Kullanım
if(IsClientConnected(client)) {
// Oyuncu Oyuna Bağlı
} else {
// Oyuncu Oyuna Bağlı Değil
}
Orijinal Kod
bool IsClientConnected(int client);

Parametreler

Değişken

Tür

Açıklama

client

int

İstemci numarası

Geri Dönüş Değeri

Bu fonksiyon geriye bool değerinde başarılı/başarısız döndürmez.