GetClientOfUserId

Oyuncunun userId numarasını clientId numarasına dönüştürür.
Kullanım
Orijinal Kod
Kullanım
int clientId = GetClientOfUserId(userId);
Orijinal Kod
int GetClientOfUserId(int userId);

Parametreler

Değişken

Tür

Açıklama

userId

int

Oyuncunun UserId numarası

Geri Dönüş Değeri

Bu fonksiyon geriye int değerinde clientId döndürür.