GetUserAdmin

Oyuncunun admin yetkisinin ne olduğunu öğrenmeniz için kullanılır.
Kullanım
Orijinal Kod
Kullanım
AdminId adminId = GetUserAdmin(client);
if(adminId != INVALID_ADMIN_ID) {
// Oyuncu Admindir.
} else {
// Oyuncu Admin Değildir.
}
Orijinal Kod
AdminId GetUserAdmin(int client);

Parametreler

Değişken

Tür

Açıklama

client

int

Oyuncunun numarası

Geri Dönüş Değeri

Bu fonksiyon geriye AdminId değerinde adminId döndürür.