GetClientAuthId

Oyuncunun birçok steamId bilgisinden bir tanesini almanızı sağlar.
Kullanım
Orijinal Kod
authType
Kullanım
char steamId[32];
GetClientAuthId(client, AuthId_SteamID64, steamId, sizeof(steamId));
Orijinal Kod
bool GetClientAuthId(int client, AuthIdType authType, char[] auth, int maxlen, bool validate);
authType

Bu parametre aşağıdaki 4 değerden birini almaktadır.

Değer

Örnek

AuthId_Engine

Oyuna özel benzersiz bir kimlik

AuthId_Steam2

STEAM_1:0:93611705

AuthId_Steam3

[U:1:187223410]

AuthId_SteamID64

76561198147489138

Parametreler

Değişken

Tür

Açıklama

client

int

İstemci numarası

authType

AuthIdType

Alınacak kimlik türü

auth

char[]

Steam Id bilgisini depolar

maxlen

int

Steam Id max karakter uzunluğu

validate

bool

Arka uç doğrulaması yapılacakmı

Geri Dönüş Değeri

Bu fonksiyon geriye bool değerinde başarılı/başarısız döndürmez.