Oyuncu Komutları

Oyuncu komutları herhangi bir kancada veya olayda kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.
Here are the articles in this section:
GetClientAbsAngles
Oyuncunun bulunduğu konumun açılarını almanızı sağlar.
GetClientAbsOrigin
Oyuncunun bulunduğu konumun merkez vektörlerini almanızı sağlar.
GetClientAuthId
Oyuncunun birçok steamId bilgisinden bir tanesini almanızı sağlar.
GetClientAuthString
Oyuncunun Steam'e özel id bilgisini almanızı sağlar
GetClientName
Oyuncunun adını almamızı sağlar.
GetClientTeam
Oyuncunun bulunduğu takımı almanızı sağlar.
GetClientHealth
Oyuncunun sahip olduğu canı almanızı sağlar.
GetClientArmor
Oyuncunun sahip olduğu zırh miktarını almanızı sağlar.
GetClientDeaths
Oyuncunun toplam ölme sayısını almanızı sağlar.
GetClientModel
Oyuncunun mevcut karakter modelini almanızı sağlar.
GetClientWeapon
Oyuncunun elinde tuttuğu silahın adını almanızı sağlar.
GetClientMins
Oyuncunun minimum boyut vektörlerini almanızı sağlar.
GetClientMaxs
Oyuncunun Maximum boyut vektörlerini almanızı sağlar.
GetClientIP
Oyuncunun ip adresini almanızı sağlar.
GetClientOfUserId
Oyuncunun userId numarasını clientId numarasına dönüştürür.
GetClientUserId
Oyuncunun clientId numarasını userId numarasına dönüştürür.
GetUserAdmin
Oyuncunun admin yetkisinin ne olduğunu öğrenmeniz için kullanılır.
IsClientAuthorized
Oyuncunun steam id doğrulamasının başarılı olup/olmadığını almanızı sağlar.
IsClientConnected
Oyuncunun oyuna bağlı olup/olmadığını kontrol etmenizi sağlar.
IsClientInGame
Oyuncunun oyuna giriş yapıp/yapmadığını kontrol etmenizi sağlar.
IsClientObserver
Oyuncunun Observer(Gözlemci) modunda olup/olmadığını kontrol etmenizi sağlar.
IsClientSourceTV
Oyuncunun SourceTV Botu olup/olmadığını kontrol etmenizi sağlar.
IsClientTimingOut
Oyuncunun zaman aşımına uğrayıp/uğramadığını anlamak için kullanılır.
IsFakeClient
Oyuncunun bir bot olup/olmadığını kontrol etmenizi sağlar.
IsPlayerAlive
Oyuncunun yaşayıp/yaşamadığını kontrol etmenizi sağlar.
CanUserTarget
Oyuncunun başka bir oyuncuya yetkisinin yetip/yetmediğini öğrenmenizi sağlar.
CanAdminTarget
Bir yöneticinin diğerini hedefleyip hedefleyemeyeceğini kontrol etmenizi sağlar.
ChangeClientTeam
Oyuncunun mevcut takımını değiştirmek için kullanılır.
CreateFakeClient
Bir sahte istemci yani bot oluşturmak için kullanılabilir.
SendConVarValue
Belirli oyuncuların convar değerini değiştirmek için kullanmanızı sağlar.