IsClientObserver

Oyuncunun Observer(Gözlemci) modunda olup/olmadığını kontrol etmenizi sağlar.
Kullanım
Orijinal Kod
Kullanım
if(IsClientObserver(client)) {
// Oyuncu Observer Modunda
} else {
// Oyuncu Observer Modunda Değil
}
Orijinal Kod
bool IsClientObserver(int client);

Parametreler

Değişken

Tür

Açıklama

client

int

İstemci numarası

Geri Dönüş Değeri

Bu fonksiyon geriye bool değerinde başarılı/başarısız döndürmez.