GetClientName

Oyuncunun adını almamızı sağlar.
Kullanım
Orijinal Kod
Kullanım
char name[64];
GetClientName(client, name, sizeof(name));
Orijinal Kod
bool GetClientName(int client, char[] name, int maxlen);

Parametreler

Değişken

Tür

Açıklama

client

int

Oyuncu numarası

name

char[]

Oyuncunun adının depolanacağı değişken

maxlen

int

Oyuncunun adının uzunluğu

Geri Dönüş Değeri

Bu fonksiyon geriye bool değerinde başarılı/başarısız döndürür.