GetClientAuthString

Oyuncunun Steam'e özel id bilgisini almanızı sağlar
Kullanım
Orijinal Kod
Kullanım
char steamId[32];
GetClientAuthString(client, steamId, sizeof(steamId));
Orijinal Kod
bool GetClientAuthString(int client, char[] steamId, int maxlen, bool validate);

Parametreler

Değişken

Tür

Açıklama

client

int

İstemci numarası

steamId

char[]

Steam Id bilgisini depolar

maxlen

int

Steam Id max karakter uzunluğu

validate

bool

Arka uç doğrulaması yapılacakmı

Geri Dönüş Değeri

Bu fonksiyon geriye bool değerinde başarılı/başarısız döndürmez.