GetClientAbsOrigin

Oyuncunun bulunduğu konumun merkez vektörlerini almanızı sağlar.
Kullanım
Orijinal Kod
Kullanım
float vectors[3];
GetClientAbsOrigin(client, vectors);
Orijinal Kod
void GetClientAbsOrigin(int client, float vectors[3]);

Parametreler

Değişken

Tür

Açıklama

client

int

Oyuncu numarası

vectors

float[]

Vektörlerin depolanacağı değişken

Geri Dönüş Değeri

Bu fonksiyon geriye veri döndürmez.