CreateFakeClient

Bir sahte istemci yani bot oluşturmak için kullanılabilir.
Kullanım
Orijinal Kod
Kullanım
int clientId = CreateFakeClient("BOT Benson");
if(clientId > 0) {
// BOT oluşturma başarılı
} else {
// BOT oluşturma başarısız
}
Orijinal Kod
int CreateFakeClient(const char[] name);

Parametreler

Değişken

Tür

Açıklama

name

char[]

BOT'un adı

Geri Dönüş Değeri

Bu fonksiyon geriye int değerinde BOT clientId numarasını döndürür.